Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE BIELSK Z SIEDZIBĄ W GOPS W BIELSKU

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Bielsk z dnia 06.02.2012 r.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie.

Działalność Z.I. oparta jest na Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 przyjętym Uchwałą Nr 18/IV/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2015roku


 

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

  • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec członka(ków) rodziny wspólnie zamieszkujących

  • Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy

  • Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą

Realizatorami programu są:

. Podmioty działające na rzecz –przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku,

. Posterunek Policji w Bielsku,

. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku,

. Punkt Konsultacyjny,

. Placówki Oświatowe z terenu gminy Bielsk,

. Placówki służby zdrowia z terenu gminy Bielsk

Powyższe instytucje są także uprawnione do wszczynania procedury ,,Niebieska karta”, w przypadku stwierdzenia stosowania przemocy w rodzinie lub podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy GOPS w Bielsku, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielsk oraz podmioty realizujące procedurę ,,Niebieskie karty”.

Kontakt z członkami Z.I. Bielsk ul. Drobińska 19 09-230 Bielsk, w godzinach pracy GOPS w Bielsku

tel. 24 265 01 21

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1