Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Programy „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Utworzono dnia 07.11.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku informuje o nowych edycjach programów pn. Program „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” .

Program "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Aby przystąpić do w/w programu tutejszy ośrodek do 10 listopada 2022r. musi złożyć wniosek do Wojewody. W zawiązku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku pod numerem telefonu:  24 265 01 21 lub 24 265 01 22 w terminie do 09.11.2022r.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dotyczące  Programu znajdują się w na stronie internetowej: www.gov.pl

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Cele Programu
• Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

• Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do ich potrzeb, uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.
• Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
 Adresaci Programu
1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b.
3. Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej
Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących analogiczne wsparcie. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.
4. Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej; przy czym przez członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Aby przystąpić do w/w programu tutejszy ośrodek do 10 listopada 2022r. musi złożyć wniosek do Wojewody. W zawiązku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku pod numerem telefonu:  24 265 01 21 lub 24 265 01 22 w terminie do 09.11.2022r.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dotyczące  Programu znajdują się w na stronie internetowej: www.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 8 do programu AOON

Utworzono dnia 07.11.2022, 13:35

Załącznik nr 7 do programu AOON

Utworzono dnia 07.11.2022, 13:35

Załącznik nr 7 do programu ow

Utworzono dnia 07.11.2022, 13:34

Załącznik nr 6 do programu ow

Utworzono dnia 07.11.2022, 13:34

Program Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 07.11.2022, 13:33

Program AOON

Utworzono dnia 07.11.2022, 13:32

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4