Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja do udziału w programie "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 12.02.2024

Rekrutacja do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 - nabór wniosków odbywać się będzie w dniach 13.02.2023r – 19.02.2024r. w godzinach pracy GOPS w Bielsku

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gmina Bielsk pozyskała dotację na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


1/ dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
2/ osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa oraz o złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w podanym terminie rekrutacji .

Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami telefonów:

 (24) 26 50 119,    (24) 26 50 121,     (24) 26 50 122.  

Program „Opieka Wychnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Dofinansowanie:   25 041,80 zł
Całkowita wartość zadania:  25 041,80 zł

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Utworzono dnia 12.02.2024, 13:19

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30