Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia Wychowawcze - 300+

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku, Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca za pośrednictwem platformy Emp@tia oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku przy ul. Drobińskiej 19.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września. Wnioski złożone w okresie od 1 września do 30 listopada będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”:

Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole);

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28